Materialen en vormen in de beeldhouwkunst

Materialen

De gebruikte materialen in de beeldhouwkunst zijn ontzettend veelzijdig. Er kan in feite gebruik gemaakt worden van alle denkbare materialen. Tegenwoordig wordt vaak gebruik gemaakt van een combinatie van materialen, wat ook wel ‘mixed media’ genoemd wordt. Met name bij zogenaamde installaties treft men dit veel aan.

Voorbeelden van natuurlijke materialen zijn onder andere hout, klei, natuursteen, goud, zilver en brons. Maar ook minder biologische stoffen zoals polystyreen en polyurethaanschuim zijn een veelgebruikt medium.

Vormen

Traditioneel gezien was het menselijk lichaam het meest belangrijke onderwerp van een beeldhouwer. De uitbeelding van een volmaakt mensenlichaam werd in de Griekse oudheid als ideaal bestempeld. De Romeinen brachten dit ideaalbeeld terug tot een meer proportionele en realistische standaard. In de Renaissance werd dit vervolgens weer gebruikt als voorbeeld.

Beeldhouwkunst is natuurlijk hét summum wanneer het gaat om ruimtelijke, driedimensionale kunst. Ruimtelijkheid is waar het om draait. Toch zijn er ook genoeg voorbeelden van beeldhouwwerken bekend die niet direct een op zichzelf staand kunstwerk zijn, maar eerder onderdeel van een groter geheel. Denk bijvoorbeeld aan ornamenten en reliëfs in of op kerken, overheidsgebouwen en andere bouwwerken. Hier is een beeldhouwwerk eerder een decoratief onderdeel van het geheel.

Stijlen

Er zijn veel verschillende stijlen te onderscheiden binnen de beeldhouwkunst, allen vallend binnen bepaalde tijdsframes. Om te beginnen bij de oudst bekende beeldhouwwerken, kunnen we kijken naar de prehistorische periode, de periode tot zo’n 660 jaar voor Christus en de Egyptische periode, zo’n 3.000 jaar voor Christus. Typische voorbeelden hiervan zijn venusbeeldjes, hunebedden, megalieten en sfinxen. Dergelijke beeldhouwwerken hadden vaak de functie van heiligdom, grafmonument of droegen een bepaalde symboliek met zich mee.

Zoals eerder benoemd werd er in de tijd van de Oude Grieken, zo rond 1650 voor Christus, vaak geïdealiseerd. Afbeeldingen van naakte atleten en goden komen meer dan eens als onderwerp voorbij. Bekende voorbeelden van dergelijke beeldhouwwerken zijn de afbeeldingen van de godinnen Nikè en Aphrodite van Cnidus.